Oferta
Español

Stotek STE 3010 horno de dosificación O1832, nunca utilizado